Feb 15

Luft / Vatten

WATERSTAGE DUO är en komplett luft/vatten värmepumpslösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet, lättplacerad inomhusdel med standardmått som smälter in i inredningen i t.ex. en tvättstuga. Värmepumpen finns i tre effekter. 11, 14 och 16kW naturligtvis är alla i 3-fasutförande och försedda med en inbyggd varmvattensberedare på 200 liter. Mycket enklare installation än en bergvärmeanläggning och minst lika effektivt med dagens teknologi. Systemet passar alla typer av vattenburen värme i huset och kan även kompletteras med poolvärmare, kyldrift (för luftkonditionering på sommaren), web-styrning och övervakning m m. Anläggningen arbetar effektivt från +35°C ned till -25°C utomhustemperatur och kan producera en framledningstemperatur på 60°C även när det är -20°C ute.